INNOVATIVE SOLUTIONS

kolektyv.jpg

Developments are related to the recycling of materials, the disposal of existing industrial waste or the use of energy from them for useful environmental purposes.

Therefore, in particular, we have done some work on recycling waste tires, which makes an unlimited amount of heat and a chance to reuse the tool steel used for cord wire and carbohydrates that will give a new portion of energy.

We want to assure you that the manufacturing of construction materials based on the mixture of sand and secondary plastic gives excellent and ecological pavement, tiles and even bricks making sure that in the future similar materials will be used for making voluminous hollow blocks for the construction of roads. Have you ever been wondering how to use billion tons of unnecessary plastic? How about the idea of ​​fusing the secondary granulate in the sheets that will become light and excellent construction material?

Humankind is increasing in size and the amount of fresh water is diminishing every day. Some people are concerned with the problem, while we are looking for a solution and it makes us fundamentally different from our competitors. The realization of our plans will help avoid the lack of such vital needs as water and irrigated land on which agricultural crops can be grown. For a long time, we have been in search of interested investors who could make it is possible to build coastal plants for the distillation of ocean water or floating platforms that, being far from the shore, will be using solar energy every day in order to receive good quality drinking water for cities and settlements. Such project will be particularly relevant for arid regions with merciless sun and insufficient precipitation.

The issues of the processing of excessive amounts of modern electronics are of significance too. Every day members of our society buy and use new gadgets, cars and even household appliances. Where are the old ones? They are thrown away to landfills and this is not the best way out. Our plan is to give a second life to plastics and metals used in the production of machinery.

ПЕРЕРОБКА ШИН АБО ЗАРАДИ ДОВКІЛЛЯ:
ПРОПОЗИЦІЇ ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ”

Кількість відходів, продукованих людством, зростає з кожним днем і становить велику загрозу для загальної екологічної ситуації, несе в собі велику шкоду для здоров’я нас самих. Вкрай небезпечними є відходи, що за тривалий період свого розкладання виділяють у повітря та ґрунти небезпечні токсичні речовини. Такі види відходів потребують використання комплексної системи з їх переробки та утилізації для того,  щоб максимально зменшити шкідливий вплив на довкілля. До  цього виду небезпечних відходів відносяться автомобільні шини.

 

В Україні ТОВ “Універсальні інженерні рішення” є одним з перших підприємств, якому вдалося втілити  у життя лінію переробки автомобільних шин з якісним розділенням сировини на сталевий корд, гумову крихту та текстильні волокна.

 

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Активний розвиток автомобільно-транспортної системи у всьому світі та поширення використання автомобілів у нашому повсякденному житті призвели до значного збільшення виробництва автомобільних шин, а відтак і до збільшення кількості використаних та не придатних до використання шин.

Неналежне поводження з шинами, що вже не придатні до експлуатації, може призвести до загального екологічного погіршення через викиди у атмосферу таких шкідливих речовин як сполуки сірки, азоту і оксиди металів.

Сьогодні нагромадження «відпрацьованих» шин  на звалищах сміття становить велику загрозу для екології України, а досвід закордонних країн доводить, що переробка шин на вторинну сировину та подальше її використання не лише зменшує використання у промисловості природних ресурсів, а й забезпечує зростання економічного розвитку держави.

 

А ЩО У НИХ

Щороку у цілому світі  викидаються мільйони тон шин, що вже не придатні для використання. Велика їх частина зберігається на звалищах, спалюється або закопується в землю. І тільки невелика частина шин піддається переробці.

 

У світі використовуються різні можливі способи повторного використання зношених автомобільних шин – експорт відходів у інші країни, дроблення шин у гумову крихту для вторинного використання, отримання теплової енергії шляхом піролізу, тощо.

колектив ТОВ “Універсальні інженерні рішення”

ВИБІР Є

Існує чотири основних методи переробки гумових шин:

  • відновлення старих шин,

  • спалювання,

  • піроліз,

  • подрібнення у гумову крихту чи порошок.

 

Відновлення старих шин – це відносно не шкідливий та вигідний з боку економії ресурсів метод, який здійснюється  шляхом капітального ремонту. Але даний метод не може бути застосований безліч раз, оскільки це впливає на якість шини та безпеку її експлуатації. Тому цей метод не може бути постійним та комплексним методом вирішення даної проблеми.

 

Метод спалювання шин для отримання енергії активно застосовується у всьому світі. Але цей метод не є достатньо безпечним для навколишнього середовища, бо під час горіння у повітря виділяються шкідливі хімічні речовини – цинк, сірка та ін. При використанні даного методу потрібний чіткий контроль та мінімалізація наслідків процесу, наявність високоякісного та дорогого очисного обладнання. Тому витрати на даний вид переробки можуть перевищувати дохід від реалізації отриманої енергії та палива.

 

Переробка шин шляхом піролізу є найбільш екологічно чистим методом, економічно ефективним та сучасним. Технологія заснована на переробці автомобільних шин у паливо шляхом нагрівання шин від 200 градусів до 600 у спеціальних котлах без доступу кисню. В результаті переробки утворюється сучасний піролізний газ, піролізний дистилянт, напівкокс, технічний вуглець чи його суміш з важкими вуглеводнями. Переробка шин за допомогою піролізу має досить високу рентабельність. За наявності якісного обладнання з тривалим терміном експлуатації можливе стабільне отримання вторинної сировини, що має практичне застосування у багатьох сферах.

лінія переробки шин.

Переробка відпрацьованих автомобільних шин на гумову крихту за допомогою подрібнення є простим та раціональним способом утилізації. Даний метод максимально зберігає всі фізико-механічні властивості. Гумову крихту можна використовувати як додаткову суміш для бетону при будівництві; для додавання у дорожнє покриття; для покриття дахів будівель; для покриття дитячих майданчиків, для виготовлення плитки тощо.

кромкозгинальна машина

 

Українська компанія ТОВ “Універсальні інженерні рішення” запрошує до співпраці усіх зацікавлених, виготовляємо обладнання та виробничі лінії з переробки автомобільних шин з їх якісним розділенням на сталевий корд, текстильні волокна і гумову крихту

liniia-pererobky-shyn.jpg
kromkozhynalna-mashyna.jpg

СЕРГІЙ ТРИГУБА: “ДО ВІДВАЖНИХ СВІТ НАЛЕЖИТЬ”

Відомо, що на дні морів і океанів низька температура та високий тиск. Це значною мірою обмежує людство у можливості дослідження морського дна. Людству відомо, що відбувається за сотні тисяч кілометрів від землі у космосі, але ми з певністю не можемо сказати, що лежить поруч, на глибині 5000 метрів та більше на морському дні.Сьогодні на морських глибинах знаходяться та зберігаються судна X-XV чи навіть більш ранніх віків. З точки зору інженерії, знань про хімічні реакції та доведених і достовірних фактів, є цілком можливим та реальним їх підйом на поверхню із повним збереженням їхньої цілісності.

 

І все ж, що стало передумовою ідеї? 

Висновки та свідчення про те, що корпус корабля, який значний час знаходився на морському дні, піддається деформації під час підйому і можлива навіть повна його руйнація, є недостовірними. Вони побудовані виключно на невірному тлумаченні та невірному розумінні процесів деформації у матеріалі або у єдиній структурі внаслідок порушення її цілісності. Це ніяк не пов’язано   із дією складових морської та океанської води із матеріалами, з яких побудоване судно.

Для прикладу: на основі цієї ідеї можна стверджувати, що свідчення про те, що лайнер «Титанік» буде повністю зруйновано у найближчому часі під дією морської води, а його підйом призведе до повної руйнації судна, є не більше ніж вигадкою для змоги варварського знищення лайнера для змоги дістати з нього лише фрагменти, вузли та матеріальні цінності, які цікавлять певну групу осіб. Тут мова не іде про підняття його як цінності, яка представляє інтерес для усього людства загалом. А така можливість є цілком реальною та посильною задачею.

 

ТОВ  «Універсальні інженерні рішення» на чолі з інженером та винахідником Сергієм Тригубою пропонує не боротися із силами природи, а «взяти» природу у союзники?

Так. Обладнання на основі гідравліки, яке вирішує силові задачі та чудово працює на поверхні землі, має обмеження по високому тиску та температурі нагрівання. На морському дні дані обмеження будуть зняті. Гідроциліндри, які здатні підіймати 300 тонн на поверхні землі,  на морському дні здатні підіймати 1000 тонн.

Дані розрахунки і думки дозволяють побудувати обладнання, яке не лише безперешкодно буде досліджувати морське та океанське дно, а й дасть змогу підняти на поверхню без ушкоджень такі історично важливі одиниці, як лайнер «Титанік», лінкорн «Бісмарк» та багато інших суден.

Однак, повинно бути розуміння, що такі цінні артефакти можуть бути підняті тільки під чітким контролем PLC (програмований логічний контролер). А те, що тандем PLC і гідравліки допомагає вирішувати надскладні задачі, уже доведено на практиці ТОВ «Універсальні інженерні рішення».

У випадку підйому затонулого корабля процес повинен відбуватися при захваті не менш ніж у 50 точках для надійного збереження його цілісності у процесі підйому на суходіл. Компанія може впевнено стверджувати, що при реалізації спектру задач за їхніми кресленнями, на поверхню неушкодженими можна буде підняти всі історично значущі одиниці.

 

Чи має Компанія відповідний досвід?

ТОВ «Універсальні інженерні рішення» серед своїх останніх напрацювань має ідею та змодельований на ПК 3D-варіант процесу підняття затонулих суден, історичних артефактів та матеріальних цінностей з морського та океанського дна.

 

Дякую,

Юрій Бойко

serhij-tryhuba-300x300.png

Цей вираз зазвичай вживають тоді, коли реалізовуються нездійсненні здавалося б мрії. І добре, що є люди, які не бояться викликів, ставлять собі неосяжні на перший погляд цілі. Є такі й серед львівських підприємців. Як от власник компанії “Універсальні інженерні рішення” – Сергій ТРИГУБА, досвічений інженер-винахідник, за плечима якого десятки реалізованих проектів.

Його підприємство ТОВ “Універсальні інженерні рішення” – це, передусім, команда висококваліфікованих інженерів у напрямку проектування, механіки, гідравліки, електроніки. Серед переваг – виконання проєктів індивідуального характеру. Але є й амбітні плани – підняти з морських глибин “Титаніка”.

 

Пане Сергію, що спонукало взятись за таку глобальну справу?

Уже не одне десятиліття перед людством постає питання вивчення морських та океанських глибин, дослідження морського дна, затонулих кораблів та субмарин, які мають значну історичну та матеріальну цінність.